Pro děti
Pro dospělé
všechny kurzy

Kurzy keramiky pro děti a pro rodiče s dětmi jsou již plně obsazené.

POZOR – kurzy jógy lektorky Petry Martínkové začínají v úterý 20. 9. a ve čtvrtek 22. 9.

Ve středu 21. 9. v 10 h se nekoná kurz jógy lektorky Evy Hladílkové. Následně 28. 9. je státní svátek, další kurz se tedy bude konat ve středu 5. 10. v 10 h.


Nabízíme volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Pro děti je to celá škála výtvarných kroužků (výtvarka, oděvní návrhářství, kroužek keramiky pro děti nebo pro rodiče s dětmi); jednou za měsíc v sobotu pak tematické výtvarné dílny. V nabídce nechybí ani kroužky divadelní rozdělené podle věku, taneční (taneční pohybové studio pro holky a kluky, street dance) a počítačové (hackřík). Dospělí mohou vybírat z kurzů jógy.

Přehled všech kroužkůkurzů, které vedou profesionální lektoři, najdete zde. U každé aktivity je uvedena její časová dotace a vhodnost pro věkovou skupinu.

Přihlášky na kurzy a kroužky ve školním roce 2022/2023 jsou otevřeny od 1. 8. 2022.

Přihlásit se lze pomocí

  • elektronického formuláře (odkaz je uveden u každého kroužku)
  • vyplněním papírové přihlášky (ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí na recepci KC Zahrada).

U vámi vybraného kurzu nevidíte on-line elektronickou přihlášku? Znamená to, že se jedná o kurz našeho partnera a přihlašovací proces musí být proveden přímo s ním.

Kurz, o který máte zájem, je již obsazen? Nechte se na recepci zapsat jako náhradník.

Přihlásit se můžete na

  • celý školní rok (od 5. 9. 2022 do 15. 6. 2023),
  • pololetí (od 5. 9. 2022 do 31. 1. 2023 a od 1. 2. do 15. 6. 2023).
  • 10 vstupů (permanentka je přenositelná, možnost je jen u některých kroužků a kurzů).

Úhradu lze provést v hotovosti, kartou nebo zaměstnaneckými poukázkami (na recepci KC Zahrada) či bankovním převodem (číslo účtu pro platbu převodem 106958399/0800, variabilní symbol 2223, do zprávy pro příjemce prosíme uvést název kurzu a jméno kurzisty). Doklad o zaplacení si uschovejte, je nutné ho předložit lektorovi nebo na vyžádání pracovníkovi KC Zahrada.

Sleva 10% pro dva a více členů z jedné rodiny z pololetní úhrady.


Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KCZ si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně 2 x za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informovat. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají.


Kontakt pro objednání

Recepce

informace ohledně vstupenek, programu a kurzech

Každý zájemce o kurz či kroužek si může jednu lekci vyzkoušet zdarma