Pro děti
Pro dospělé

Nabízíme volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Přihlašujte se přímo u poskytovatele kurzu. Kontakty jsou uvedeny u každého kroužku/kurzu.

Přihlašování na kroužky konané v KC Zahrada, ale organizované Domem dětí a mládeže Jižní Město

Přihlašování na tyto kroužky probíhá pouze přes webové stránky www.ddmjm.cz/krouzky, případně přes kontakty, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Nelze se přihlásit v KC Zahrada. Děkujeme za pochopení.


Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KCZ si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem informovat.  V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají.


Recepce

informace ohledně vstupenek, programu a kurzů