Pro děti

Pro děti2022-06-14T15:54:18+00:00

SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

Každá dílna je zaměřená na jiné téma, pracuje se s jiným materiálem.
Lektorka Ilona Němcová

Začátky v 10,00 (120 minut)
Jednorázové vstupné 120 Kč / dítě
Kapacita dílny je omezena na maximální počet 15 dětí.
Rezervace nutná.

VÝTVARKA

V pondělí 20. 6. a ve čtvrtek 23. 6. se kurzy nekonají. Náhrada za tyto kurzy bude v posledním červnovém týdnu, tedy v pondělí 27. a ve čtvrtek 30. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.

Kreslení, malování, kašírování, práce s různými materiály a jednoduchými grafickými technikami.

Kroužky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.

Lektorka Ilona Němcová

Začínáme v pondělí 6. 9. 2021. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15.00, 16.30 / 90 minut
Čtvrtek 14.00, 15.30, 17.00 / 90 minut

Kurzovné: 1100 Kč / 10 vstupů
1600 Kč / pololetí (od 1. 2. 2022 do 20. 6. 2022)

2880 Kč / celoroční (od 7. 9. 2021 do 20. 6. 2022)

Permanentka na 10 vstupů je přenositelná.

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

Ve středu 22. 6. se kurzy nekonají. Náhrada za tyto kurzy bude v posledním červnovém týdnu, tedy ve středu 29. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.

Kurzy jsou již plně obsazeny.

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, glazování, různé keramické techniky.
V kroužku se dloubá, staví, krájí, děruje, trhá, mačká, plácá, lepí a nakonec i vypaluje v peci. Každý si pak odnese svůj vlastní výrobek. Vhodné pro děti od 5 let pro samostatnou práci, případně pro mladší děti v doprovodu rodičů.

Lektorka Ilona Němcová

Začínáme ve středu 8. 9. 2021. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 15.00 nebo 16.00 / 60 minut
Kurzovné: 1000 Kč / 10 vstupů
1600 Kč / pololetí (od 1. 2. 2022 do 22. 6. 2022)

2880 Kč / celoroční (od 8. 9. 2021 do 22. 6. 2022)

Středa 17.00 / 90 minut
Kurzovné: 1200 Kč / 10 vstupů
1800 Kč / pololetí (od 1. 2.  2021 do 22. 6. 2022)

3240 Kč / celoroční (od 8. 9. 2021 do 22. 6. 2022)

Permanentka na 10 vstupů je přenositelná.

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

 

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

VÝTVARKA – PŘEDŠKOLÁČEK

Ve čtvrtek 23. 6. se kurzy nekonají. Náhrada za tyto kurzy bude v posledním červnovém týdnu, tedy ve čtvrtek 30. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.

Kroužek malování pro předškoláky od 4 do 7 let

Lektorka Ilona Němcová

Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Čtvrtek 15.30 / 90 minut

Kurzovné: 1100 Kč / 10 vstupů
1600 Kč / pololetí (od 1.2. 2022 do 21. 6. 2022)

2880 Kč / celoroční (od 7. 9. 2021 do 21. 6. 2022)

Permanentka na 10 vstupů je přenositelná.

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

 

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043,

e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246,

e-mail zahrada@kczahrada.cz.

Přihláška

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

V úterý 21. 6. se kurzy nekonají. Náhrada za tyto kurzy bude v posledním červnovém týdnu, tedy v úterý 28. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.

Kroužek pro kreativní děti. Kresba postavy, návrhy, různé textilní techniky, základy šití podle střihu.

Vhodné pro děti od 9 let.

Lektorka Ilona Němcová

Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 15.00 a 16.30 / 90 minut

Kurzovné: 1100 Kč / 10 vstupů
1600 Kč / pololetí (od 1.2. 2022 do 21. 6. 2022)

2880 Kč / celoroční (od 7. 9. 2021 do 21. 6. 2022)

Permanentka na 10 vstupů je přenositelná.

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246,     e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

TANEČNÍ POHYBOVÉ STUDIO PRO HOLČIČKY I KLUKYNOVINKA!

Lekce pro děti od 4 let jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v základních tanečních technikách klasického, lidového a výrazového tance, s důrazem na správné držení těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. Cílem není pracovat pouze s nadanými dětmi a vychovávat profesionální tanečníky. Tanec je od nejstarších dob základní lidskou přirozeností a nedá se zaměnit se sportem ani jinou tělesnou aktivitou. Pomocí tance a hudby lze vstoupit do nádherného světa fantazie, který je v současné moderní době stále více vytěsňován z našeho života. Každé dítě taneční a pohybová průprava velmi obohatí na celý život.

Vhodné pro děti od 4 let

Lektorka Martina Krajská

Začínáme v pondělí 6. 9. 2021.  Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15.00 / 60 minut

Kurzovné: 1200 Kč / pololetí (od 1.2. 2022 do 20. 6. 2022)

2160 Kč / celoroční (od 6. 9. 2021 do 20. 6. 2022)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky  nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Více o lektorce:
Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, školu folklorních tradic a lidového tance Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, doplňující pedagogické studium učitelství uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala rovněž rekvalifikační kurz pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic. Pracuje na Základní umělecké škole Praha 4. jako učitelka tanečního a výtvarné oboru. V roce 1999 založila Dětský folklorní soubor Vrbina, jehož je uměleckou vedoucí a choreografkou.

Přihláška

STREETDANCE

Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež

Lektorka Šárka Lanhausová

Začínáme ve čtvrtek 9. 9. 2021. Zájemci si mohou vyzkoušet ukázkovou lekci zdarma.

Čtvrtek 17.30 / 90 minut

Kurzovné: 1800 Kč / pololetí (od 1. 2. 2022 do 16. 6. 2022)

3240 Kč / celoroční (od 9. 9. 2021 do 16. 6. 2022)

Sourozenecká sleva 10%.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

 

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246,

e-mail zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

DIVADELNÍ ŠKOLKA

Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, pohybové divadlo, základy jevištní práce a podpora verbálního projevu úměrně věku dítěte.

Vhodné pro děti od 4 do 6 let (které nastupují do 1. třídy).

Lektorka Bc. Kateřina Vybíralová

Úterý 15.30 / 45 minut

Kurzovné: 1200 Kč / pololetí (od 1. 2. 2022 do 14. 6. 2022)

2160 Kč / celoroční (od 7. 9. 2020 do 14. 6. 2022)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Více o lektorovi:

Katka se o divadlo a kultura zajímá od dětství. Pochází z Brna, kde absolvovala bakalářský obor pedagogika na Masarykově univerzitě. V průběhu studia pracovala jako lektor dramatické výchovy v Brněnském dětském divadle, kde rovněž zhodnotila své zkušenosti s prací pedagoga v mateřské škole. V současné době je studentkou magisterského studia na Pedagogické fakultě UK, obor edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Je rovněž vedoucí literárně-dramatické redakce Radia R. Ve volném čase pracuje jako koordinátorka Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity (MUNI pomáhá). Pokud ji ještě nějaký volný čas zbyde, naplní ho cestováním, jízdou na koni či lukostřelbou.

Přihláška

DIVADELNÍ STUDIO ZAHRÁDKA

Drama a legrace, improvizace a storytelling, podpora verbálního a fyzického projevu. Základy jevištní práce, podpora spolupráce, příprava představení a veřejná prezentace.

Vhodné pro děti od 1. – 2. třídy po 3. – 4. třídu ZŠ.

Lektorka Bc. Kateřina Vybíralová

Úterý 16.30 / 45 minut

Kurzovné: 1200 Kč / pololetí (od 1.2. 2022 do 14. 6. 2022)

2160 Kč / celoroční (od 7. 9. 2021 do 14. 6. 2022)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Více o lektorovi:

Katka se o divadlo a kultura zajímá od dětství. Pochází z Brna, kde absolvovala bakalářský obor pedagogika na Masarykově univerzitě. V průběhu studia pracovala jako lektor dramatické výchovy v Brněnském dětském divadle, kde rovněž zhodnotila své zkušenosti s prací pedagoga v mateřské škole. V současné době je studentkou magisterského studia na Pedagogické fakultě UK, obor edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Je rovněž vedoucí literárně-dramatické redakce Radia R. Ve volném čase pracuje jako koordinátorka Dobrovolnického centra Masarykovy univerzity (MUNI pomáhá). Pokud ji ještě nějaký volný čas zbyde, naplní ho cestováním, jízdou na koni či lukostřelbou.

Přihláška

HACKŘÍK JUNIOR

Zajímají tě počítače, ale zatím si s nimi pouze hraješ? Chceš vědět víc? Nebo na své první setkání s „velkým“ počítačem stále ještě čekáš? Chceš zkusit Hackřík, ale ještě ti nějaký rok školy chybí?

Začátky jsou těžké. A proto ti s nimi pomůžeme. Hackřík Junior, to jsou tvoje první kroky ve světě počítačů. Pokud ti to půjde a svět počítačů se ti zalíbí, můžeš pokračovat dále v kroužku Hackřík.

Kroužek je určen pro děti od 3. do cca 5.třídy základní školy (horní věkový limit není stanoven) a je navržen jako „přípravka“ pro kroužek Hackřík, který je určený pro starší děti. Pro účast nejsou nutné žádné předchozí počítačové dovednosti a znalosti, je ale nutná základní „školní“ připravenost (psaní, čtení a trochu toho počítání). Proto je kroužek vhodný až od 3. třídy.

Co budeme dělat? Zaměříme se na dovednosti a znalosti, které budeme potřebovat dále. Velmi důvěrně se seznámíme s klávesnicí, naučíme se spouštět programy a virtuální počítače, zjistíme, z čeho se počítače skládají a jak počítají. Budeme pracovat se soubory, poznáme užitečné aplikace, podíváme se na internet a vyzkoušíme si i programování. A také si ukážeme, jak si dělat poznámky a pracovat s výukovými materiály tak, abychom z nich dostali co nejvíc.

Lektor Ing. Karel Pohl

Začínáme ve středu 8. 9. 2021. Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 14,50 / 60 minut

Kurzovné: 1600 Kč / pololetí (od 1.2. 2022 do 15. 6. 2022)

2880 Kč / celoroční (od 8. 9. 2021 do 15. 6. 2022)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246,

e-mail zahrada@kczahrada.cz

Více o lektorovi:

Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška

HACKŘÍK

Chceš i ty rozumět počítačům? Opravdu rozumět? Ne pouze kreslit obrázky a psát dopisy, ale přizpůsobit si počítač svým potřebám, umět jej opravit či naprogramovat? Nebo postavit vlastní stroj? Chceš se v budoucnu stát IT profesionálem? Každý musí někde začít. Využij jedinečné příležitosti seznámit se s počítačem způsobem, jaký ti na základní škole nikdo nenabídne.

Kroužek je určen pro děti od 5. do 9. třídy. Pro účast v kroužku jsou nezbytné základní počítačové dovednosti – práce s klávesnicí a myší, práce se soubory (kopírování, přejmenování), používání internetového prohlížeče. Vše ostatní si od základů ukážeme.

V kroužku se seznamujeme s technologiemi a principy fungování, a to pomocí experimentů a připravených expetimentů (tzv. labů). Smyslem kroužku není během roku vychovat špičkového odborníka, ale ukázat, jak věci fungují a předat základní informace. Každý si pak může pokračovat v té oblasti, která mu vyhovuje a která ho baví.

Každý rok na nás čeká jiné téma. V roce 2021/22 to budou operační systémy. Množné číslo je na místě. Kromě Windows poznáme i řadu dalších operačních systémů, dokonce si uděláme malý výlet do historie.

Naučíme se vytvářet a používat virtuální počítače, které nám poskytnou bezpečí pro naše experimenty, neobejdeme se i bez nějakého drobného programování, abychom se podívali pod pokličku.

Lektor Ing. Karel Pohl

Začínáme ve středu 8. 9. 2021. Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 16,00 / 90 minut

Středa 17,40 / 90 minut

Kurzovné: 2000 Kč / pololetí (od 1.2. 2022 do 15. 6. 2022)

3600 Kč / celoroční (od 8. 9. 2021 do 15. 6. 2022)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Každé pololetí obsahuje 18 lekcí.

V průběhu školních prázdnin se kurzy nekonají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246,

e-mail zahrada@kczahrada.cz

Více o lektorovi:

Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA

od pondělí do pátku 9.00-18.00
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 5 let.
Více info na www.rcbabocka.cz nebo na tel. 777 945 046

AEROBIC & M-TEAM MODERN DANCE GROUP

Dance aerobic je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku a je dál obohacen o taneční prvky.

Úterý 17.00-18.00 děti 6-8 let, cena 850 Kč
Úterý 18.00-19.00 děti 9-12 let, cena 850 Kč
Středa 15.30-17.00 děti 12-14 let, cena 2300 Kč

Modern Dance Group: Základní taneční průprava, základy jazz dance, street dance, charleston a seznámení se s tancem jako specifickým pohybem těla.

Pátek 16.00-17.30, děti 14-17 let, cena 1200 Kč
Středa 17.00-18.30, děti 9-14 let, cena 1200 Kč

Více informací na www.ddmjm.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

BALETNÍ ŠKOLA ATTITUDEBALLET

Attitude je nejen francouzský název pro krásnou baletní pózu, ale také v překladu znamená postoj, přístup. Přijďte poznat ten náš. Pro děti již od 4 let

Minibalet: středa 16.45-17.30
Pliés (červení): čtvrtek 16.00-17.00
Battements (zelení): čtvrtek 17.00-18.00

Více informací na info@attitudeballet.cz a stránkách www.attitudeballet.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

TANEČNÍ ŠKOLA INDANCE

V Taneční škole InDance tančíme hlavně pro radost, proto není nutná dřívější taneční průprava.

Úterý 15:30-16:30
Čtvrtek 15:30-16:30

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

Více informací na info@indance.cz a stránkách www.indance.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

JUDO ACADEMY

Judo Academy organizuje od roku 2007 judo tréninky pro děti již od 3 let.  Prvním judistickým krůčkům se děti naučí na baby judu, starší děti pak rozvíjí své dovednosti  na trénincích juda. Vždy se začíná s všeobecnou pohybovou průpravou, kam jsou postupně zařazovány prvky juda, a to zejména formou hry.  V případě talentu a nadšení pro tento sport je dítě zařazeno do závodní skupiny, kde se již judu může věnovat naplno. Judo Academy nabízí i další aktivity, víkendové akce, klubové miniturnaje, týdenní soustředění nebo příměstské tábory.

pondělí – 16.00-19.00

Více informací a přihlášky na www.judoprodeti.cz nebo na e-mailu svihlikova@judoprodeti.cz

FOLKLÓRNÍ SOUBOR VRBINA

Zabýváme se zpracováním českého lidového umění – písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snažíme rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a jejich neopakovatelnou spontánnost.

  • tanečníci – chlapci a děvčata (i bez předchozí taneční průpravy)
    ve věku 7-12 let do souboru a ve věku 5-7 let do přípravky
  • zpěváci
  • muzikanti – housle, viola, klarinet, kontrabas, dudy ve věku 8-15 let (zvládnutí základní techniky hry na nástroj podmínkou)

Kurzy každé pondělí 17.00-18.30

Kontakt: Martina Krajská, tel. 737 311 759, e-mail: vrbina@vrbina.cz
www.vrbina.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Divadelní kroužek Paměti národa

Pro děti staršího školního věku a mládež

V září 2022 zahájíme první semestr divadelního kroužku, který se pod vedením Aleny Skálové bude věnovat práci s příběhy pamětníků, účastníky seznámí s archivními materiály a metodami dokumentárního divadla.

Kroužek se letos vedle hereckých cvičení a improvizace zaměří na zkoumání možností, jak vyprávět příběh také pomocí předmětů, materiálu a instalace v prostoru.

Úterý 16:30/ lekce 90 minut

Každý semestr se koná 15 setkání

Kurzovné 2500 Kč/semestr

Divadelní kroužek je určen dětem ve věku 12 – 15 let

Informace na emailu: divadlo@pametnaroda.cz

Přihlášky zde

O lektorce

Alena vystudovala pražskou DAMU, literaturu a doplňující pedagogický program na FFUK. Ve své divadelní praxi potom pokračovala v Británii. Metodami autorského a dokumentárního divadla pracovala se skupinami dětí, mladých lidí a dospělých například v Lantern Theatre v Brigtonu, v divadle Arcola v Londýně nebo v Little Angel Theatre.

Alenu baví recyklace materiálů a kombinování divadelních technik jako je předmětné divadlo, stínohra, kolážová animace a pohybové divadlo. Ve svých inscenacích často pracuje se sběrem skutečných příběhů.

Více o lektorce na www.alenaskalova.com

Školní rok 2021/2022

Zaškrtněte jednu z možností
Celý školní rokPololetí10 vstupů

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

KORESPONDENČNÍ ADRESA

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (u nezletilých osob)

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz