Pro děti

Pro děti2020-06-18T14:26:27+00:00

KURZY A KROUŽKY OPĚT OD 11.5., AVŠAK V OMEZENÉM REŽIMU! VÍCE INFO ZDE

VÝTVARKA

Kreslení, malování, kašírování, práce s různými materiály a jednoduchými grafickými technikami.

Kroužky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.

Lektorka Ilona Němcová

Kroužky druhého pololetí začínají v pondělí 3. 2. 2020.. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15,00, 16,30 / 90 minut
Čtvrtek 14,00, 15,30, 17,00 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (od 3. 2. do 18. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

První kurz po znovuotevření KC Zahrada se koná ve středu 13 5.
Počet míst v keramickém ateliéru je omezen na 8 osob a lektor.
Prosíme zájemce, aby si rezervovali svá místa na zahrada@kczahrada.cz

Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, glazování, různé keramické techniky.
V kroužku se dloubá, staví, krájí, děruje, trhá, mačká, plácá, lepí a nakonec i vypaluje v peci. Každý si pak odnese svůj vlastní výrobek.
Vhodné pro děti od 5let pro samostatnou práci, případně pro mladší děti v doprovodu rodičů.

Lektorka Ilona Němcová

První kroužek druhého pololetí se koná ve středu 5. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 15:00 nebo 16:00 / 60 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1200 Kč / pololetí (od 5. 2. do 17. 6. 2020)

Středa 17:00 / 90 minut
Kurzovné: 1200 Kč / 10 vstupů
1700 Kč / pololetí (od 5. 2. do 17. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

VÝTVARKA – PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek malování pro předškoláky od 4 do 7 let

Lektorka Ilona Němcová
Kroužek ve druhém pololetí začíná v úterý 4. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 15:00 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí 1100 Kč / pololetí (od 4. 2. do 16. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Kroužek pro kreativní děti. Kresba postavy, návrhy, různé textilní techniky, základy šití podle střihu.
Vhodné pro děti od 9 let

Lektorka Ilona Němcová
Kroužek druhého pololetí začíná v úterý 4. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 16:30 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí 1100 Kč / pololetí (od 4. 2. do 16. 6. 2020)
Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

Každá dílna je zaměřená na jiné téma, pracuje se s jiným materiálem.
Lektorka Ilona Němcová

Nejbližší termíny:
8. 2. Výroba ručního papíru / Výroba masopustní masky – vstupné mimořádně zdarma (kapacity dílny omezena!)

Další termíny: 14.3., 11.4., 9.5., 13.6.2020
Začátky v 10,00 (120 minut)
Jednorázové vstupné 100 Kč / dítě
Kapacita dílny je omezena na maximální počet 15 dětí.

TANEČNÍ POHYBOVÉ STUDIO PRO HOLČIČKY I KLUKY – NOVINKA!

Lekce pro děti od 4 let jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v základních tanečních technikách klasického, lidového a výrazového tance, s důrazem na správné držení těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. Cílem není pracovat pouze s nadanými dětmi a vychovávat profesionální tanečníky. Tanec je od nejstarších dob základní lidskou přirozeností a nedá se zaměnit se sportem ani jinou tělesnou aktivitou. Pomocí tance a hudby lze vstoupit do nádherného světa fantazie, který je v současné moderní době stále více vytěsňován z našeho života. Každé dítě taneční a pohybová průprava velmi obohatí na celý život.

Vhodné pro děti od 4 let

Lektorka Martina Krajská

Začínáme v pondělí 3. 2. 2020.  Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15.00 / 60 minut
Kurzovné: 1100 Kč / pololetí (od 3. 2. do 15. 6. 2020)
Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Více o lektorce:
Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, školu folklorních tradic a lidového tance Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, doplňující pedagogické studium učitelství uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala rovněž rekvalifikační kurz pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic. Pracuje na Základní umělecké škole Praha 4. jako učitelka tanečního a výtvarné oboru. V roce 1999 založila Dětský folklorní soubor Vrbina, jehož je uměleckou vedoucí a choreografkou.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

ŽONGLOVÁNÍ PRO DĚTI – NOVINKA!

Výzkumy dokázaly, že žonglování je naprosto jedinečná činnost, která zapojuje obě mozkové hemisféry a je zároveň relaxací i soustředěním. V kroužku se děti seznámí se všemi známými i neznámými žonglérskými technikami a pod profesionálním vedením budou provedeny kompletním žonglérským světem, od žonglérské techniky (povíme si i o poměrně neznámé žonglérské matematice), až po to, jak vytvořit žonglérské vystoupení a jak pracovat s diváky. Stejně tak si vyzkouší hromadné žonglérské disciplíny, které vždy patří k těm nejoblíbenějším. Kurze vede Filip Štancl, bývalý student herectví na Pražské konzervatoři, který se žonglování věnuje bezmála sedm let, během nichž vystupoval na mnoha soukromých akcích, v cirkuse i v divadle a vedl mnoho žonglérských workshopů, na kterých vyučoval tomuto umění všechny věkové kategorie.

Kroužek je určen dětem od 5 do 15 let.

Lektor Filip Štancl – herec, žonglér a muzikant

První kroužek druhého pololetí se koná ve čtvrtek 6. 2. 2020 . Zájemci si mohou vyzkoušet ukázkovou lekci zdarma.

Čtvrtek 16:00 / 60 minut

Kurzovné: 1250 Kč / pololetí (od 6. 2. do 18. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady

Více o lektorovi na https://www.facebook.com/zonglerfilip

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají

Přihláška

STREETDANCE

Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež

Lektorka Tereza Kulhánková
První kroužek druhého pololetí se koná ve čtvrtek 6. 2. 2020. Všichni si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.
Čtvrtek 17.30 / 90 minut
Kurzovné 1800 Kč / pololetí (od 6. 2. do 18. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Přihláška k dispozici níže na recepci KC Zahrada

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

BOHOUŠOVA DIVADELNÍ ŠKOLKA

Dramatický kroužek. Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, pohybové a loutkové divadlo, základy jevištní práce a podpora verbálního projevu. Individuální a skupinová práce.

Vhodné pro děti od 4 let po děti nastupující do 1. třídy

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Začínáme v úterý 4. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 15.30 / 45 minut
Kurzovné: 1000 Kč / pololetí (od 4. 2. do 16. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

DIVADELNÍ STUDIO ZAHRÁDKA

Drama a legrace, improvizace a storytelling, podpora verbálního a fyzického projevu. Základy jevištní práce, podpora spolupráce, příprava představení a veřejná prezentace.

Vhodné pro děti od 1. – 2. třídy po 3. – 4. třídu ZŠ

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Začínáme v úterý 4. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 16.30 / 45 minut
Kurzovné: 1000 Kč / pololetí (od 4. 2. do 16. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

TEATRON

Divadelní práce od počátku až po představení. Jevištní řeč a umění vyprávět, pohybová průprava a fyzické divadlo, práce s rekvizitou a loutkami. Spolupráce s profesionálním divadelním souborem.

Vhodné pro děti od 4. – 5. třídy ZŠ

Lektoři: MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Začínáme v úterý 4. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 17.15 / 60 minut
Kurzovné: 1250 Kč / pololetí (od 4. 2. do 16. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

HACKŘÍK

Chceš i ty rozumět počítačům? Opravdu rozumět? Ne pouze kreslit obrázky a psát dopisy, ale přizpůsobit si počítač svým potřebám, umět jej opravit či naprogramovat? Nebo postavit vlastní stroj? Chceš se v budoucnu stát IT profesionálem? Každý musí někde začít. Využij jedinečné příležitosti seznámit se s počítačem způsobem, jaký ti v základní škole nikdo nenabídne.

Ve školním roce 2019/20 se seznámíme s hardwarem, tedy technickým vybavením. Jednoduše a od začátku. Seznámíme se s elektrickými obvody a součástkami a ukážeme si, jakým způsobem je počítač vytvořen a jak pracuje. Uvidíte, že je to vlastně velmi jednoduchý stroj. Samozřejmě se neobejdeme bez programování, protože bez programu je počítač pouze hromádkou šrotu. Ukážeme si ovládání různých zařízení a senzorů, čímž si uděláme výlet do oblasti robotiky a automatizace.

Kroužek je určen pro děti od páté třídy základní školy. Je vhodný i pro začátečníky (není nutná účast v minulých letech nebo nějaké zvláštní znalosti či schopnosti). Je ale vhodné umět základní věci s počítačem (tj. přihlásit se, spouštět aplikace a pracovat se soubory).

Lektor Karel Pohl

Začínáme v úterý 6. 2. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 16,30 / 90 minut
Kurzovné: 1900 Kč / pololetí (od 6. 2. do 18. 6. 2020)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Více o lektorovi:
Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada.

Bližší informace o kurzu u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA

od pondělí do pátku 9.00-18.00
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 5 let.
Více info na www.rcbabocka.cz nebo na tel. 777 945 046

CHEER ACADEMY

Taneční a gymnastická škola pro roztleskávačky. Chcete, aby se Vaše dítě všestranně pohybově rozvíjelo, stalo se součástí úspěšného sportovního kolektivu, naučilo se kázni a zodpovědnosti? Pak zvolte cheerleading a naši taneční a gymnastickou školu pro roztleskávačky

Minnies 3-7 let: středa – 16:00-17:00
Cena tréninků: 1800 Kč

Peewees 6-11 let: pondělí – 17:00-18:30 a středa – 17:00-19:00
Cena tréninků: 2600 Kč

Více informací a přihlášky na www.cheeracademy.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

AEROBIC & M-TEAM MODERN DANCE GROUP

Dance aerobic je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku a je dál obohacen o taneční prvky.

Úterý 17.00-18.00 děti 6-8 let, cena 850 Kč
Úterý 18.00-19.00 děti 9-12 let, cena 850 Kč
Středa 15.30-17.00 děti 12-14 let, cena 2300 Kč

Modern Dance Group: Základní taneční průprava, základy jazz dance, street dance, charleston a seznámení se s tancem jako specifickým pohybem těla.

Pátek 16.00-17.30, děti 14-17 let, cena 1200 Kč
Středa 17.00-18.30, děti 9-14 let, cena 1200 Kč

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

Více informací na www.ddmjm.cz

TANEČNÍ ŠKOLA INDANCE

V Taneční škole InDance tančíme hlavně pro radost, proto není nutná dřívější taneční průprava.

Úterý 16.00-17.00 1. taneční třída
Úterý 17.00-18.00 předškolní A třída
Čtvrtek 15.45-16.45 1. taneční třída
Čtvrtek 16.45-17.45 předškolní B třída

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

Více informací na info@indance.cz a stránkách www.indance.cz

BALETNÍ ŠKOLA ATTITUDEBALLET

Attitude je nejen francouzský název pro krásnou baletní pózu, ale také v překladu znamená postoj, přístup. Přijďte poznat ten náš. Pro děti již od 4 let

Minibalet: středa 16.45-17.30
Pliés (červení): čtvrtek 16.00-17.00
Battements (zelení): čtvrtek 17.00-18.00

Více informací na info@attitudeballet.cz a stránkách www.attitudeballet.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

FOLKLÓRNÍ SOUBOR VRBINA

Zabýváme se zpracováním českého lidového umění – písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snažíme rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a jejich neopakovatelnou spontánnost.

  • tanečníci – chlapci a děvčata (i bez předchozí taneční průpravy)
    ve věku 7-12 let do souboru a ve věku 5-7 let do přípravky
  • zpěváci
  • muzikanti – housle, viola, klarinet, kontrabas, dudy ve věku 8-15 let (zvládnutí základní techniky hry na nástroj podmínkou)

Kurzy každé pondělí 17.00-18.30

Kontakt: Martina Krajská, tel. 737 311 759, e-mail: vrbina@vrbina.cz
www.vrbina.cz

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

Školní rok 2020/2021

Zaškrtněte jednu z možností
Celý školní rokPololetí10 vstupů

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

KORESPONDENČNÍ ADRESA

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (u nezletilých osob)

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím
Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz