Pro děti

Pro děti2021-01-19T13:24:24+00:00

SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

Každá dílna je zaměřená na jiné téma, pracuje se s jiným materiálem.
Lektorka Ilona Němcová

Začátky v 10,00 (120 minut)
Jednorázové vstupné 100 Kč / dítě
Kapacita dílny je omezena na maximální počet 15 dětí.

VÝTVARKA

Vzhledem k omezeným místům v souvislosti s platnými omezeními (max 9 dětí na kurzu + lektor) přidáváme po dohodě s lektorkou paní Němcovou od čtvrtka 3.12. další  kurzy výtvarky. Jeden kurz navíc tedy bude v pondělí 13.30-15h, v úterý 13.30-15h a také v pátek 13.30-15h, 15-16.30h a 16.30-18h!

Kroužky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.

Lektorka Ilona Němcová

Výtvarné kroužky prvního pololetí začínají v úterý 1. 9. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15.00, 16.30 / 90 minut
Čtvrtek 14.00, 15.30, 17.00 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021)
1980 Kč / celoroční (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, glazování, různé keramické techniky.
V kroužku se dloubá, staví, krájí, děruje, trhá, mačká, plácá, lepí a nakonec i vypaluje v peci. Každý si pak odnese svůj vlastní výrobek.
Vhodné pro děti od 5let pro samostatnou práci, případně pro mladší děti v doprovodu rodičů.

Lektorka Ilona Němcová

Výtvarné kroužky prvního pololetí začínají v úterý 1. 9. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 15.00 nebo 16.00 / 60 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1200 Kč / pololetí (od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021)
2160 Kč / celoroční (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)

Středa 17.00 / 90 minut
Kurzovné: 1200 Kč / 10 vstupů
1700 Kč / pololetí (od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021)
3060 Kč / celoroční (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

VÝTVARKA – PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek malování pro předškoláky od 4 do 7 let

Lektorka Ilona Němcová

Výtvarné kroužky prvního pololetí začínají v úterý 1. 9. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 15.00 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021)
1980 Kč / celoroční (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Kroužek pro kreativní děti. Kresba postavy, návrhy, různé textilní techniky, základy šití podle střihu.
Vhodné pro děti od 9 let

Lektorka Ilona Němcová

Výtvarné kroužky prvního pololetí začínají v úterý 1. 9. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 16.30 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021)
1980 Kč / celoroční (od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

TANEČNÍ POHYBOVÉ STUDIO PRO HOLKY A KLUKY – NOVINKA!

Lekce pro děti od 4 let jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v základních tanečních technikách klasického, lidového a výrazového tance, s důrazem na správné držení těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. Cílem není pracovat pouze s nadanými dětmi a vychovávat profesionální tanečníky. Tanec je od nejstarších dob základní lidskou přirozeností a nedá se zaměnit se sportem ani jinou tělesnou aktivitou. Pomocí tance a hudby lze vstoupit do nádherného světa fantazie, který je v současné moderní době stále více vytěsňován z našeho života. Každé dítě taneční a pohybová průprava velmi obohatí na celý život.

Vhodné pro děti od 4 let

Lektorka Martina Krajská

ínáme v pondělí 1. února  2021.  Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15.00 / 60 minut
Kurzovné: 1100 Kč / pololetí (od 1. 2. 2021 do 14. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Více o lektorce:
Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, školu folklorních tradic a lidového tance Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, doplňující pedagogické studium učitelství uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala rovněž rekvalifikační kurz pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic. Pracuje na Základní umělecké škole Praha 4. jako učitelka tanečního a výtvarné oboru. V roce 1999 založila Dětský folklorní soubor Vrbina, jehož je uměleckou vedoucí a choreografkou.

Přihláška

ŽONGLOVÁNÍ PRO DĚTI – NOVINKA!

Výzkumy dokázaly, že žonglování je naprosto jedinečná činnost, která zapojuje obě mozkové hemisféry a je zároveň relaxací i soustředěním. V kroužku se děti seznámí se všemi známými i neznámými žonglérskými technikami i s dalšími disciplínami tzv. nového cirkusu.  Pod profesionálním vedením budou provedeny kompletním žonglérským světem, od žonglérské techniky (povíme si i o poměrně neznámé žonglérské matematice), až po to, jak vytvořit žonglérské vystoupení a jak pracovat s diváky. Stejně tak si vyzkouší hromadné žonglérské disciplíny, které vždy patří k těm nejoblíbenějším. Kurz vede Filip Štancl, bývalý student herectví na Pražské konzervatoři, který se žonglování věnuje bezmála osm let, během nichž vystupoval na mnoha soukromých akcích, v cirkuse i v divadle a vedl mnoho žonglérských workshopů, na kterých vyučoval tomuto umění všechny věkové kategorie.

Kroužek je určen dětem od 5 do 15 let.

Lektor Filip Štancl – herec, žonglér a muzikant

Začínáme ve čtvrtek 4. února  2021.  Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Čtvrtek 16.00 / 60 minut
Kurzovné: 1250 Kč / pololetí (od 4. 2. 2021 do 17. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během, podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Více o lektorovi na https://www.facebook.com/zonglerfilip

Přihláška

STREETDANCE

Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež

Lektorka Tereza Kulhánková

Začínáme ve čtvrtek 17. 9. 2020. Zájemci si mohou vyzkoušet ukázkovou lekci zdarma.

Čtvrtek 17.30 / 90 minut
Kurzovné: 1800 Kč / pololetí (od 17. 9. 2020 do 31. 1. 2021)
3240 Kč / celoroční (od 17. 9. 2020 do 17. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

BOHOUŠOVA DIVADELNÍ ŠKOLKA

Dramatický kroužek. Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, pohybové a loutkové divadlo, základy jevištní práce a podpora verbálního projevu. Individuální a skupinová práce.

Vhodné pro děti od 4 let po děti nastupující do 1. třídy

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Úterý 15.30 / 45 minut
Kurzovné: 1000 Kč / pololetí (od 8. 9. do 31. 1. 2021)
                    1800 Kč / celoroční (od 8. 9. 2020 do 15. 6. 2021)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

 

Přihláška

DIVADELNÍ STUDIO ZAHRÁDKA

Drama a legrace, improvizace a storytelling, podpora verbálního a fyzického projevu. Základy jevištní práce, podpora spolupráce, příprava představení a veřejná prezentace.

Vhodné pro děti od 1. – 2. třídy po 3. – 4. třídu ZŠ

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Úterý 16.30 / 45 minut
Kurzovné: 1000 Kč / pololetí (od 8. 9. 2020 do 31. 1. 2021)

1800 Kč / celoroční (od 8. 9. 2020 do 15. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Více o lektorovi:

MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška

TEATRON

Divadelní práce od počátku až po představení. Jevištní řeč a umění vyprávět, pohybová průprava a fyzické divadlo, práce s rekvizitou a loutkami. Spolupráce s profesionálním divadelním souborem.

Vhodné pro děti od 4. – 5. třídy ZŠ

Lektoři: MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Úterý 17.15 / 60 minut
Kurzovné: 1250 Kč / pololetí (od 8. 9. 2020 do 31. 1. 2021)

2250 Kč / celoroční (od 8. 9. 2020 do 15. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Více o lektorovi:

MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška

HACKŘÍK

Chceš i ty rozumět počítačům? Opravdu rozumět? Ne pouze kreslit obrázky a psát dopisy, ale přizpůsobit si počítač svým potřebám, umět jej opravit či naprogramovat? Nebo postavit vlastní stroj? Chceš se v budoucnu stát IT profesionálem? Každý musí někde začít. Využij jedinečné příležitosti seznámit se s počítačem způsobem, jaký ti na základní škole nikdo nenabídne.

V kroužku se seznamujeme s technologiemi a principy fungování, a to pomocí experimentů a připravených cvičení (tzv. labů). Smyslem kroužku není během roku vychovat špičkového odborníka, ale ukázat, jak věci fungují a předat základní informace. Každý si pak může pokračovat v té oblasti, která mu vyhovuje a která ho baví.

Ve školním roce 2020/21 nás čeká programování webových aplikací. Webové aplikace však nejsou pouze HTML, budeme toho potřebovat mnohem víc. Co si tedy vyzkoušíme a s čím se seznámíme?

 • Základy počítačových sítí – jak jsou počítače v internetu propojeny a jak komunikují
 • Jak funguje web (protokol HTTP, webové stránky, server)
 • Vytváření webových stránek (HTML, CSS)
 • Webový server v OS – instalace a nastavení (Linux, Windows Server, Windows 10)
 • Client-side scripting – živé aplikace (JavaScript a na něm založené frameworky)
 • Obrázky a grafika (formáty, velikosti, použití, úpravy a konverze)
 • Databáze – strukturované ukládání dat (MS SQL Server, MySQL/MariaDB)
 • Server-side scripting – ještě živější aplikace (jazyk PHP, technologie ASP.NET a jazyk C#)
 • API a nejnovější technologické trendy v oblasti webových aplikací

Témata budeme upravovat dle aktuálního zájmu a situace. Je možné, že nestihneme všechno a je rovněž možné, že se uděláme „výlet“ do jiných oblastí.

Kroužek je určen pro děti od páté třídy základní školy. Je vhodný i pro začátečníky (tj. není nutná účast v minulých letech nebo nějaké zvláštní znalosti či schopnosti). Je ale nutné umět základní věci s počítačem (tj. přihlásit se, spouštět aplikace a pracovat se soubory).

Lektor Karel Pohl

Začínáme ve středu 16. 9. 2020. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 16,30 / 90 minut
Kurzovné: 1900 Kč / pololetí (od 16. 9. 2020 do 31. 1. 2021)

3420 Kč / celoroční (od 16. 9. 2020 do 16. 6. 2021)

Sourozenecká sleva 10%.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Více o lektorovi:

Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška

Divadelní kroužek Paměti národa (12 – 18 let) – novinka!

Út 15.00 (90 min.)

Společně vyprávíme divadelními prostředky příběhy a události 20. století, zaznamenané v Paměti národa a účastníkům dáváme prostor pro společnou tvorbu a reflexi nedávné historie.

Koncem září 2020 se v Praze otevře již třetí semestr Divadelních kroužků Paměti národa, při nichž účastníci pátrají po příbězích 20. století s využitím databáze Paměť národa a na jejich základě připravují veřejná vystoupení. Kroužky pro děti staršího školního věku najdete nově na Praze 11 v KC Zahrada. Chcete být při tom? Těšíme se na vás!

Divadelní kroužky společnosti Post Bellum o.p.s. jsou určeny zájemcům o divadlo a moderní historii ve věku 12-18 let. V Praze se konají od pondělka do čtvrtka v odpoledních hodinách a ke společným setkáním využívají zázemí divadelních scén – Divadla v Dlouhé (P1), Na Jezerce (P4), Pod Palmovkou (P8) a Kaštanu (P6). Účastníci, kteří se pod vedením lektorů schází v 10-15 členných skupinách, se seznamují s nedávnou historií a dostávají možnost vyjádřit svůj postoj k dané době i současné situaci. Divadlo se hraje na netradičních místech (s představením věnovaným válečným veteránům jsme vystupovali např. u stanic metra či v Kasárnách Karlín). Kreativním způsobem rozvíjíme zájem o moderní dějiny, skupinovou citlivost a při setkáních s pamětníky i mezigenerační dialog a vzájemné porozumění.

Právě nyní je čas přihlásit se na podzimní semestr. Více informací a předběžnou přihlášku naleznete na webu: divadlo.pametnaroda.cz nebo na adrese: divadlo@postbellum.cz

Koordinátorka Zuzana Burdová
tel. 602 873 984

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA

od pondělí do pátku 9.00-18.00
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 5 let.
Více info na www.rcbabocka.cz nebo na tel. 777 945 046

CHEER ACADEMY

Taneční a gymnastická škola pro roztleskávačky. Chcete, aby se Vaše dítě všestranně pohybově rozvíjelo, stalo se součástí úspěšného sportovního kolektivu, naučilo se kázni a zodpovědnosti? Pak zvolte cheerleading a naši taneční a gymnastickou školu pro roztleskávačky

Minnies 3-7 let: středa – 16.00-17.00
Cena tréninků: 1800 Kč

Peewees 6-11 let: pondělí – 17.00-18.30 a středa – 17.00-19.00
Cena tréninků: 2600 Kč

Více informací a přihlášky na www.cheeracademy.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

AKADEMIE TANEC+

* Skupina: Street 7-11 let
Intenzita: 1x týdně
Dny a čas: (Středa, 15.30 – 16.30)
Obtížnost: Začáteční + Mírně pokročilý

* Skupina: Street 13-15 let
Intenzita: 1x týdně
Dny a čas: (Středa, 17.30 – 18.30)
Obtížnost: Začáteční + Mírně pokročilý

* Moderní tanec (contemporary Skupina) 7-11 let
Intenzita: 2x týdně
Dny a čas: (Pondělí, 15.30 – 16.30) + (Pátek, 14.30-15.30)
Obtížnost: Začáteční + Mírně pokročilý
Cena kurzu /půlroku : (Dívka: 2990 Kč), (Chlapec: 2590 Kč)

* Moderní tanec (contemporary Skupina) 11-15 let
Intenzita: 2x týdně
Dny a čas: (Pondělí, 16.30 – 17.30) + (Pátek, 15.30-16.30)
Obtížnost: Začáteční + Mírně pokročilý
Cena kurzu /půlroku : (Dívka: 2990 Kč), (Chlapec: 2590 Kč)

* Balet (Klasický  tanec )
Baletní příprava ÚT 14.30-15.15; (3-5 roku ) 15.00-15.45(5-7 roku ); 15.30-16.30(5-7 roku)

Kontakt:
www.tanecplus.cz
Žuravleva Ludmila
420603163155
Tel.: 605252222, 603163155
festival@praha-cz.net

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

AEROBIC & M-TEAM MODERN DANCE GROUP

Dance aerobic je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku a je dál obohacen o taneční prvky.

Úterý 17.00-18.00 děti 6-8 let, cena 850 Kč
Úterý 18.00-19.00 děti 9-12 let, cena 850 Kč
Středa 15.30-17.00 děti 12-14 let, cena 2300 Kč

Modern Dance Group: Základní taneční průprava, základy jazz dance, street dance, charleston a seznámení se s tancem jako specifickým pohybem těla.

Pátek 16.00-17.30, děti 14-17 let, cena 1200 Kč
Středa 17.00-18.30, děti 9-14 let, cena 1200 Kč

Více informací na www.ddmjm.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

TANEČNÍ ŠKOLA INDANCE

V Taneční škole InDance tančíme hlavně pro radost, proto není nutná dřívější taneční průprava.

Úterý 16.00-17.00 1. taneční třída
Úterý 17.00-18.00 předškolní A třída
Čtvrtek 15.45-16.45 1. taneční třída
Čtvrtek 16.45-17.45 předškolní B třída

Během jarních a velikonočních prázdnin se kurzy nekonají.

Více informací na info@indance.cz a stránkách www.indance.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

BALETNÍ ŠKOLA ATTITUDEBALLET

Attitude je nejen francouzský název pro krásnou baletní pózu, ale také v překladu znamená postoj, přístup. Přijďte poznat ten náš. Pro děti již od 4 let

Minibalet: středa 16.45-17.30
Pliés (červení): čtvrtek 16.00-17.00
Battements (zelení): čtvrtek 17.00-18.00

Více informací na info@attitudeballet.cz a stránkách www.attitudeballet.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

FOLKLÓRNÍ SOUBOR VRBINA

Zabýváme se zpracováním českého lidového umění – písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snažíme rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a jejich neopakovatelnou spontánnost.

 • tanečníci – chlapci a děvčata (i bez předchozí taneční průpravy)
  ve věku 7-12 let do souboru a ve věku 5-7 let do přípravky
 • zpěváci
 • muzikanti – housle, viola, klarinet, kontrabas, dudy ve věku 8-15 let (zvládnutí základní techniky hry na nástroj podmínkou)

Kurzy každé pondělí 17.00-18.30

Kontakt: Martina Krajská, tel. 737 311 759, e-mail: vrbina@vrbina.cz
www.vrbina.cz

Během podzimních, vánočních,  jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

MELODY ENGLISH

Místo biflování izolovaných slovíček, konverzace v písničce!

Od října 2020 i v KC Zahrada angličtina pro 2-4 leté děti v doprovodu rodičů.

Chcete, aby se vaše děti přirozeně rozvíjely, broukaly si písničky a dokonce anglicky?

MELODY English nabízí přirozené anglicky mluvící prostředí, ve kterém si děti hrají, baví se, tančí, zpívají a cizí jazyk jim vůbec nepřijde jako problém. Malí žáčci se zbavují strachu z neznámého, získávají vnitřní jistotu, a tak si budují základ k efektivnímu učení. Slovíčka a věty jim zároveň s písničkou a pohybem zůstávají v hlavičkách pro chvíle, kdy je budou jednou potřebovat.

Kdy: 6.10. 2020- 12.1.2021 každé úterý 11:00-11:45

Cena: 2 950,-Kč (včetně výukových materiálů – CD + ilustrovaný zpěvník + pracovní listy) Informace a registrace: www.melodyenglish.cz

Kontakt: E‑mail – info@melodyenglish.cz, Tel. – 608 562 405

Školní rok 2020/2021

Zaškrtněte jednu z možností
Celý školní rokPololetí10 vstupů

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

KORESPONDENČNÍ ADRESA

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (u nezletilých osob)

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím
Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz