SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

Každá dílna je zaměřená na jiné téma, pracuje se s jiným materiálem.

Vhodné pro všechny věkové skupiny.

Lektorka Ilona Němcová 

Začátky v 10,00 (120 minut)
Jednorázové vstupné 120 Kč / dítě

 Maximální kapacita dílny je 15 dětí. Rezervace nutná.

Bližší informace o dílně u lektorky, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada, telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

VÝTVARKA

Kreslení, malování, kašírování, práce s různými materiály a jednoduchými grafickými technikami.

Vhodné pro všechny věkové skupiny.

Lektorka Ilona Němcová

Pondělí 15.00, 16.30 / 90 minut
Čtvrtek 14.00, 15.30, 17.00 / 90 minut

Kurzovné:

1500 Kč / 10 vstupů
2250 Kč / pololetí
4050 Kč / celoroční

Bližší informace o kurzech u lektorky, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, glazování, různé keramické techniky.
V kroužku se dloubá, staví, krájí, děruje, trhá, mačká, plácá, lepí a nakonec i vypaluje v peci. Každý si pak odnese svůj vlastní výrobek.

Vhodné pro děti od 5 let pro samostatnou práci, případně pro mladší děti v doprovodu rodičů.

Lektorka Ilona Němcová

Středa 15.00 nebo 16.00 / 60 minut

Kurzovné:

1200 Kč / 10 vstupů
1800 Kč / pololetí
3240 Kč / celoroční

Středa 17.00 / 90 minut

Kurzovné:

1500 Kč / 10 vstupů
2250 Kč / pololetí
4050 Kč / celoroční

Bližší informace o kurzech u lektorky, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada, telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

VÝTVARKA – PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek malování pro předškoláky od 4 do 7 let.

Lektorka Ilona Němcová

Čtvrtek 15.30 / 90 minut

Kurzovné:

1500 Kč / 10 vstupů
2250 Kč / pololetí
4050 Kč / celoroční

Bližší informace o kurzech u lektorky, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada, telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Kroužek pro kreativní děti. Kresba postavy, návrhy, různé textilní techniky, základy šití podle střihu.

Pro děti od 9 let.

Lektorka Ilona Němcová

Úterý 15.00 a 16.30 / 90 minut

Kurzovné:

1500 Kč / 10 vstupů
2250 Kč / pololetí
4050 Kč / celoroční

Bližší informace o kurzech u lektorky, telefon 736 406 043, e-mail ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada, telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

TANEČNÍ POHYBOVÉ STUDIO PRO HOLČIČKY I KLUKY

Lekce jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v základních tanečních technikách klasického, lidového a výrazového tance, s důrazem na správné držení těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. Cílem není pracovat pouze s nadanými dětmi a vychovávat profesionální tanečníky. Tanec je od nejstarších dob základní lidskou přirozeností a nedá se zaměnit se sportem ani jinou tělesnou aktivitou. Pomocí tance a hudby lze vstoupit do nádherného světa fantazie, který je v současné moderní době stále více vytěsňován z našeho života. Každé dítě taneční a pohybová průprava velmi obohatí na celý život.

Pro děti od 4 let.

Lektorka Martina Krajská

Pondělí 15.00 / 60 minut

Kurzovné:

1500 Kč / pololetí
2700 Kč / celoroční

Bližší informace o kurzech u lektorky  nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

O lektorce
Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, školu folklorních tradic a lidového tance Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, doplňující pedagogické studium učitelství uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala rovněž rekvalifikační kurz pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic. Pracuje na Základní umělecké škole Praha 4. jako učitelka tanečního a výtvarné oboru. V roce 1999 založila Dětský folklorní soubor Vrbina, jehož je uměleckou vedoucí a choreografkou.

Přihláška

STREETDANCE

Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež od 9 do 15 let.

Lektorka Šárka Lanhausová

Čtvrtek 17.30 / 90 minut

Kurzovné:

1950 Kč / pololetí
3510 Kč / celoroční

Bližší informace u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

Přihláška

DIVADELNÍ ŠKOLKA

V divadelní školce navštívíme kouzelné pohádkové světy, vyzkoušíme si být jednou z postav, zahrajeme si na indiány, na čaroděje, na zakleté princezny. Prozkoumáme, jak to chodí v džungli nebo třeba v podmořské říši. Budeme cestovat časem. Čeká nás opravdu hodně společných dobrodružství, které nám naše divadelní představivost nabízí.

Pro děti od 4 do 6 let.

Lektor Jakub Rajdl

Úterý 15.30 / 45 minut

Kurzovné:

1350 Kč / pololetí
2430 Kč / celoroční

Bližší informace u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

O lektorovi

Jakub je studentem katedry Dramatické výchovy na DAMU a Fakulty humanitních studií UK, učí na ZUŠ J. Suka v Benešově literárně-dramatický obor a působí rovněž jako lektor herecké a pohybové průpravy na Letní herecké škole.

Přihláška

HACKŘÍK JUNIOR

Zajímají tě počítače, ale zatím si s nimi pouze hraješ? Chceš vědět víc? Nebo na své první setkání s „velkým“ počítačem stále ještě čekáš? Chceš zkusit Hackřík, ale ještě ti nějaký rok školy chybí?

Začátky jsou těžké. A proto ti s nimi pomůžeme. Hackřík Junior, to jsou tvoje první kroky ve světě počítačů. Pokud ti to půjde a svět počítačů se ti zalíbí, můžeš pokračovat dále v kroužku Hackřík.

Kroužek je určen pro děti od 3. do cca 5. třídy základní školy (horní věkový limit není stanoven) a je navržen jako „přípravka“ pro kroužek Hackřík, který je určený pro starší děti. Pro účast nejsou nutné žádné předchozí počítačové dovednosti a znalosti, je ale nutná základní „školní“ připravenost (psaní, čtení a trochu toho počítání). Proto je kroužek vhodný až od 3. třídy.

Co budeme dělat? Zaměříme se na dovednosti a znalosti, které budeme potřebovat dále. Velmi důvěrně se seznámíme s klávesnicí, naučíme se spouštět programy a virtuální počítače, zjistíme, z čeho se počítače skládají a jak počítají. Budeme pracovat se soubory, poznáme užitečné aplikace, podíváme se na internet a vyzkoušíme si i programování. A také si ukážeme, jak si dělat poznámky a pracovat s výukovými materiály tak, abychom z nich dostali co nejvíc.

Lektor ing. Karel Pohl

Středa 14.50 / 60 minut – kurz je již obsazen.

Středa 16.00 / 60 minut

Kurzovné:

1900 Kč / pololetí
3420 Kč / celoroční

Bližší informace u lektora nebo na recepci KC Zahrada, telefon 271 910 246,

e-mail zahrada@kczahrada.cz

O lektorovi

Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška

HACKŘÍK

Chceš i ty rozumět počítačům? Opravdu rozumět? Ne pouze kreslit obrázky a psát dopisy, ale přizpůsobit si počítač svým potřebám, umět jej opravit či naprogramovat? Nebo postavit vlastní stroj? Chceš se v budoucnu stát IT profesionálem? Každý musí někde začít. Využij jedinečné příležitosti seznámit se s počítačem způsobem, jaký ti na základní škole nikdo nenabídne.

Kroužek je určen pro děti od 5. do 9. třídy. Pro účast v kroužku jsou nezbytné základní počítačové dovednosti – práce s klávesnicí a myší, práce se soubory (kopírování, přejmenování), používání internetového prohlížeče. Vše ostatní si od základů ukážeme.

V kroužku se seznamujeme s technologiemi a principy fungování, a to zejména pomocí připravených experimentů (tzv. labů). Smyslem kroužku není během roku vychovat špičkového odborníka, ale ukázat, jak věci fungují a předat základní informace. Každý si pak může pokračovat v té oblasti, která mu vyhovuje a která ho baví.

Každý rok na nás čeká jiné téma. V roce 2022/23 to bude programování. Zvolili jsme jazyk BASIC, který je na světě téměř 60 let. Za tu dobu vyrostl z jednoduchého jazyka pro „domácí“ použití do profesionálního nástroje, který nám dnes nabízí úžasné možnosti.

Jak je u nás zvykem, projdeme si vše od úplných začátků. Použijeme jednoduchý programovací jazyk na jednoduché, ale praktické, úlohy. Postupně budeme své znalosti a schopnosti rozšiřovat, a nakonec vytvoříme nějakou pěknou aplikaci nebo hru dle vlastního návrhu.

Lektor ing. Karel Pohl

Středa 17.10 / 90 minut

Kurzovné:

2500 Kč / pololetí
4500 Kč / celoroční

Bližší informace u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz

O lektorovi

Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška

DRUM CIRCLE PRO RODIČE S DĚTMI

Skupinové bubnování přináší nejen radost z vytváření hudby, rozvoj rytmických a improvizačních schopností, intenzívní společný prožitek, ale i relaxaci a redukci stresu. Jedním z efektů je i posila imunitního systému. Aktivita je vhodná pro rodiče s dětmi.

Každé první úterý v měsíci 17.30 – 18.30.

Vstupné 50 Kč / děti, 100 Kč / dospělí, 200 Kč / rodinné.

Více na www.bubnujeme.cz

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA

Od pondělí do pátku 9.00–18.00.
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 5 let.
Více info na 
www.rcbabocka.cz nebo na tel. 777 945 046.

 

JUDO ACADEMY

Judo Academy organizuje od roku 2007 judo tréninky pro děti již od 3 let.  Prvním judistickým krůčkům se děti naučí na baby judu, starší děti pak rozvíjí své dovednosti  na trénincích juda. Vždy se začíná s všeobecnou pohybovou průpravou, kam jsou postupně zařazovány prvky juda, a to zejména formou hry.  V případě talentu a nadšení pro tento sport je dítě zařazeno do závodní skupiny, kde se již judu může věnovat naplno. Judo Academy nabízí i další aktivity, víkendové akce, klubové miniturnaje, týdenní soustředění nebo příměstské tábory.

Pondělí 16.00 – 19.00
Středa 16.00–19.00

Více informací a přihlášky na www.judoprodeti.cz nebo na e-mailu svihlikova@judoprodeti.cz

DIVADELNÍ KROUŽEK PAMĚTI NÁRODA

Potkáváme se s pamětníky klíčových událostí moderních dějin. Procházíme příběhy zaznamenané ve sbírce Paměť národa, archivní materiály, píšeme scénáře, učíme se jevištnímu pohybu a vzájemně si nasloucháme. A pak hledáme způsob, jak vše vyprávět divadelní formou.

Pro děti a mládež od 12 do 18 let

14. února začíná nový semestr divadelního kroužku pod vedením Viktórie Pejkové a máme ještě pár volných míst. Nejlepší čas se přidat!

Úterý 16.30 / 90 minut

Každý semestr se koná 15 setkání

Kurzovné 2550 Kč/semestr

Více info na https://divadlo.pametnaroda.cz/krouzky/

Přihlášky zde

O lektorce

Viktórie Pejková je absolventkou oboru činoherní herectví na brněnské JAMU.

FOLKLÓRNÍ SOUBOR VRBINA

Zabýváme se zpracováním českého lidového umění – písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snažíme rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a jejich neopakovatelnou spontánnost.

 • tanečníci – chlapci a děvčata (i bez předchozí taneční průpravy)
  ve věku 7–12 let do souboru a ve věku 5–7 let do přípravky
 • zpěváci
 • muzikanti – housle, viola, klarinet, kontrabas, dudy ve věku 8–15 let (zvládnutí základní techniky hry na nástroj podmínkou)

Pondělí 16.00–18.00

Kontakt: Martina Krajská, tel. 737 311 759, e-mail: vrbina@vrbina.cz
www.vrbina.cz

TANEČNÍ ŠKOLA INDANCE

Taneční škola InDance nabízí příležitost, jak být IN. Svou pozornost věnujeme všem, od nejmenších až po dospělé. V hodinách učíme moderní tanec, který v sobě spojuje mnoho prvků – jazz dance, contemporary, hip hop, funky, TV + theatre, musical dance. Taneční škola InDance má již více než 2000 tanečníků, v 18 sálech a 3 městech v rámci celé České republiky.

Začít s námi můžeš bez ohledu na své taneční zkušenosti.

První lekce je zkušební a k ničemu tě nezavazuje.

Neboj se přijít si vše vyzkoušet.

Před Vánoci a na konci školního roku budeš vystupovat na představení “Hejblata” v Divadle Na Fidlovačce. Věříme, že společný tvořivý proces, kolektivní dílo a potlesk diváků je nejlepší motivací pro malé i velké tanečníky.

1. taneční třída (6-10 let)
Úterý a čtvrtek 15:30-16:30

Předškolní A (3-6 let)

úterý 16:45-17:30

Předškolní B (3-6 let)

čtvrtek 16:45-17:30

Více informací a přihlášení do kurzu na stránkách www.indance.cz nebo info@indance.cz

  Školní rok 2022/2023

  Zaškrtněte jednu z možností*
  Celý školní rokPololetí

  OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

  KORESPONDENČNÍ ADRESA

  OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

  FORMA ÚHRADY

  Všeobecné podmínky: Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KC Zahrada si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně dvakrát za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají. Návštěvník kurzu souhlasí s pořízením fotografií a jejich použitím pro prezentaci kurzu a propagaci činnosti KC Zahrada.

  Vložením osobních údajů souhlasíte s všeobecnými podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů

   Školní rok 2022/2023

   Zaškrtněte jednu z možností*
   Celý školní rokPololetí10 vstupů

   OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

   KORESPONDENČNÍ ADRESA

   OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

   FORMA ÚHRADY

   Všeobecné podmínky: Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KC Zahrada si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně dvakrát za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají. Návštěvník kurzu souhlasí s pořízením fotografií a jejich použitím pro prezentaci kurzu a propagaci činnosti KC Zahrada.

   Vložením osobních údajů souhlasíte s všeobecnými podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů

    Školní rok 2022/2023

    Zaškrtněte jednu z možností*
    Celý školní rokPololetí10 vstupů

    DATUM A ČAS*

    OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

    KORESPONDENČNÍ ADRESA

    OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

    FORMA ÚHRADY

    Všeobecné podmínky: Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KC Zahrada si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně dvakrát za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají. Návštěvník kurzu souhlasí s pořízením fotografií a jejich použitím pro prezentaci kurzu a propagaci činnosti KC Zahrada.

    Vložením osobních údajů souhlasíte s všeobecnými podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů

     Školní rok 2022/2023

     Zaškrtněte jednu z možností*
     Celý školní rokPololetí10 vstupů

     DATUM A ČAS*

     OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

     KORESPONDENČNÍ ADRESA

     OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

     FORMA ÚHRADY

     Všeobecné podmínky: Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KC Zahrada si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně dvakrát za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají. Návštěvník kurzu souhlasí s pořízením fotografií a jejich použitím pro prezentaci kurzu a propagaci činnosti KC Zahrada.

     Vložením osobních údajů souhlasíte s všeobecnými podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů

      Školní rok 2022/2023

      Zaškrtněte jednu z možností*
      Celý školní rokPololetí10 vstupů

      DATUM A ČAS*

      OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

      KORESPONDENČNÍ ADRESA

      OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

      FORMA ÚHRADY

      Všeobecné podmínky: Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KC Zahrada si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně dvakrát za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají. Návštěvník kurzu souhlasí s pořízením fotografií a jejich použitím pro prezentaci kurzu a propagaci činnosti KC Zahrada.

      Vložením osobních údajů souhlasíte s všeobecnými podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů

       Školní rok 2022/2023

       Zaškrtněte jednu z možností*
       Celý školní rokPololetí

       DATUM A ČAS*

       OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

       KORESPONDENČNÍ ADRESA

       OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

       FORMA ÚHRADY

       Všeobecné podmínky: Návštěvník kurzu je povinen dbát pokynů lektora a dodržovat provozní řád Kulturního centra Zahrada. KC Zahrada si vymezuje právo kurz ze závažných důvodů zrušit a to maximálně dvakrát za pololetí a zavazuje se účastníky kurzu o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě onemocnění lektora je kurz nahrazen v nejbližším možném termínu. V době školních prázdnin se pravidelné kurzy nekonají. Návštěvník kurzu souhlasí s pořízením fotografií a jejich použitím pro prezentaci kurzu a propagaci činnosti KC Zahrada.

       Vložením osobních údajů souhlasíte s všeobecnými podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů

       prihlas-btn-hackrik