Pro děti

Pro děti2019-11-13T08:21:14+00:00

VÝTVARKA

Kreslení, malování, kašírování, práce s různými materiály a jednoduchými grafickými technikami.

Kroužky jsou vhodné pro všechny věkové skupiny.

Lektorka Ilona Němcová

Kroužky začínají v pondělí 2. 9. 2019 */. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15,00, 16,30 / 90 minut
Čtvrtek 14,00, 15,30, 17,00 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (do 31. 1. 2020) nebo 1980 Kč / celoroční (do 18.6. 2020)
Sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Od 9. do 12. 9. 2019 se kroužky nekonají.

Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

KERAMIKA PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

Práce s hlínou, točení na mechanickém hrnčířském kruhu, glazování, různé keramické techniky.
V kroužku se dloubá, staví, krájí, děruje, trhá, mačká, plácá, lepí a nakonec i vypaluje v peci. Každý si pak odnese svůj vlastní výrobek.
Vhodné pro děti od 5let pro samostatnou práci, případně pro mladší děti v doprovodu rodičů.

Lektorka Ilona Němcová

První kroužek se koná ve středu 4. 9. 2019 */. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 15:00 nebo 16:00 / 60 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1200 Kč / pololetí (do 29. 1. 2020)
2160 Kč / celoroční (do 17. 6. 2020)

Středa 17:00 / 90 minut
Kurzovné: 1200 Kč / 10 vstupů
1700 Kč / pololetí (do 29. 1. 2020)
3060 Kč / celoroční (do 17. 6. 2020)
Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Ve středu 11. 9. 2019 se kroužek nekoná.

Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

VÝTVARKA – PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek malování pro předškoláky od 4 do 7 let

Lektorka Ilona Němcová
Kroužek začíná v úterý 3. 9. 2019 */. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 15:00 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (do 30. 1. 2020)
1980 Kč / celoroční (do 16. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ V úterý 10. 9. 2019 se kroužek nekoná.

Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Kroužek pro kreativní děti. Kresba postavy, návrhy, různé textilní techniky, základy šití podle střihu.
Vhodné pro děti od 9 let

Lektorka Ilona Němcová
Kroužek začíná v úterý 3. 9. 2019 */. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 16:30 / 90 minut
Kurzovné: 900 Kč / 10 vstupů
1100 Kč / pololetí (do 30. 1. 2020)
1980 Kč / celoroční (do 16. 6. 2020)
Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech u lektorky Ilony Němcové, telefon 736 406 043, email ilonanemcovaduf@seznam.cz nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ V úterý 10. 9. 2019 se kroužek nekoná.

Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI

Každá dílna je zaměřená na jiné téma, pracuje se s jiným materiálem.
Lektorka Ilona Němcová

Nejbližší termíny
21. 9. Mozaika – želva
12.10. Tkaný košíček
Další termíny: 9.11., 14.12.
Začátky v 10,00 (120 minut)
Jednorázové vstupné 100 Kč / dítě
Kapacita dílny je omezena na maximální počet 15 dětí.

TANEČNÍ POHYBOVÉ STUDIO PRO HOLČIČKY I KLUKY – NOVINKA!

Lekce pro děti od 4 let jsou zaměřeny na pohybovou průpravu v základních tanečních technikách klasického, lidového a výrazového tance, s důrazem na správné držení těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. Cílem není pracovat pouze s nadanými dětmi a vychovávat profesionální tanečníky. Tanec je od nejstarších dob základní lidskou přirozeností a nedá se zaměnit se sportem ani jinou tělesnou aktivitou. Pomocí tance a hudby lze vstoupit do nádherného světa fantazie, který je v současné moderní době stále více vytěsňován z našeho života. Každé dítě taneční a pohybová průprava velmi obohatí na celý život.

Vhodné pro děti od 4 let

Lektorka Martina Krajská

Začínáme v pondělí 9. 9. 2019. */ Zájemci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Pondělí 15.00 / 60 minut
Kurzovné: 1100 Kč / pololetí (do 27. 1. 2020)
1980 Kč / celoroční (do 15. 6. 2020)
Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorce:
Vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, školu folklorních tradic a lidového tance Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, doplňující pedagogické studium učitelství uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala rovněž rekvalifikační kurz pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic. Pracuje na Základní umělecké škole Praha 4. jako učitelka tanečního a výtvarné oboru. V roce 1999 založila Dětský folklorní soubor Vrbina, jehož je uměleckou vedoucí a choreografkou.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorky nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

ŽONGLOVÁNÍ PRO DĚTI – NOVINKA!

Výzkumy dokázaly, že žonglování je naprosto jedinečná činnost, která zapojuje obě mozkové hemisféry a je zároveň relaxací i soustředěním. V kroužku se děti seznámí se všemi známými i neznámými žonglérskými technikami a pod profesionálním vedením budou provedeny kompletním žonglérským světem, od žonglérské techniky (povíme si i o poměrně neznámé žonglérské matematice), až po to, jak vytvořit žonglérské vystoupení a jak pracovat s diváky. Stejně tak si vyzkouší hromadné žonglérské disciplíny, které vždy patří k těm nejoblíbenějším. Kurze vede Filip Štancl, bývalý student herectví na Pražské konzervatoři, který se žonglování věnuje bezmála sedm let, během nichž vystupoval na mnoha soukromých akcích, v cirkuse i v divadle a vedl mnoho žonglérských workshopů, na kterých vyučoval tomuto umění všechny věkové kategorie.

Kroužek je určen dětem od 5 do 15 let.

Lektor Filip Štancl – herec, žonglér a muzikant

První kurz se koná ve čtvrtek 12. 9. 2019 */. Zájemci si mohou vyzkoušet ukázkovou lekci zdarma.

Čtvrtek 16:00 / 60 minut

Kurzovné: 1250 Kč / pololetí (do 30. 1. 2020)

2250 Kč / celoroční (do 18. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorovi na https://www.facebook.com/zonglerfilip

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzech na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

STREETDANCE

Kurz moderních tanečních stylů pro děti a mládež
Lektorka Tereza Kulhánková
Začátek kurzů prvního pololetí je ve čtvrtek 12. 9. 2019. Všichni si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.
Čtvrtek 17.30 / 90 minut
Kurzovné 1800 Kč / pololetí (do 31. 1. 2020) nebo 3240 Kč / celoroční (sleva 10% – do poloviny června 2020)
Sourozenecká sleva 10%

Přihláška k dispozici na recepci

Přihláška

BOHOUŠOVA DIVADELNÍ ŠKOLKA

Dramatický kroužek. Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, pohybové a loutkové divadlo, základy jevištní práce a podpora verbálního projevu. Individuální a skupinová práce.

Vhodné pro děti od 4 let po děti nastupující do 1. třídy

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Začínáme v úterý 10. 9. 2019*/. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 15.30 / 45 minut
Kurzovné: 1000 Kč / pololetí (do 28. 1. 2020)
1800 Kč / celoroční (do 16. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

DIVADELNÍ STUDIO ZAHRÁDKA

Drama a legrace, improvizace a storytelling, podpora verbálního a fyzického projevu. Základy jevištní práce, podpora spolupráce, příprava představení a veřejná prezentace.

Vhodné pro děti od 1. – 2. třídy po 3. – 4. třídu ZŠ

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Začínáme v úterý 10. 9. 2019*/. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 16.30 / 45 minut
Kurzovné: 1000 Kč / pololetí (do 28. 1. 2020)
1800 Kč / celoroční (do 16. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

TEATRON

Divadelní práce od počátku až po představení. Jevištní řeč a umění vyprávět, pohybová průprava a fyzické divadlo, práce s rekvizitou a loutkami. Spolupráce s profesionálním divadelním souborem.

Vhodné pro děti od 4. – 5. třídy ZŠ

Lektoři: MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák

Začínáme v úterý 10. 9. 2019*/. Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Úterý 17.15 / 60 minut
Kurzovné: 1250 Kč / pololetí (do 28. 1. 2020)
2250 Kč / celoroční (do 16. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorovi:
MgA. Hana Strejčková, Dis. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží u nás i v zahraničí. Je členkou Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelkou neziskové organizace FysioART. Více na www.hanastrejckova.cz nebo www.fysioart.cz

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada

Bližší informace o kurzu u lektorů nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

HACKŘÍK – KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

NEPŘIJÍMÁME NOVÉ PŘIHLÁŠKY, KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!

Chceš i ty rozumět počítačům? Opravdu rozumět? Ne pouze kreslit obrázky a psát dopisy, ale přizpůsobit si počítač svým potřebám, umět jej opravit či naprogramovat? Nebo postavit vlastní stroj? Chceš se v budoucnu stát IT profesionálem? Každý musí někde začít. Využij jedinečné příležitosti seznámit se s počítačem způsobem, jaký ti v základní škole nikdo nenabídne.

Ve školním roce 2019/20 se seznámíme s hardwarem, tedy technickým vybavením. Jednoduše a od začátku. Seznámíme se s elektrickými obvody a součástkami a ukážeme si, jakým způsobem je počítač vytvořen a jak pracuje. Uvidíte, že je to vlastně velmi jednoduchý stroj. Samozřejmě se neobejdeme bez programování, protože bez programu je počítač pouze hromádkou šrotu. Ukážeme si ovládání různých zařízení a senzorů, čímž si uděláme výlet do oblasti robotiky a automatizace.

Kroužek je určen pro děti od páté třídy základní školy. Je vhodný i pro začátečníky (není nutná účast v minulých letech nebo nějaké zvláštní znalosti či schopnosti). Je ale vhodné umět základní věci s počítačem (tj. přihlásit se, spouštět aplikace a pracovat se soubory).

Lektor Karel Pohl

První kurz se koná ve středu 11. září 2019. */ Nováčci si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.

Středa 16,30 / 90 minut
Kurzovné: 1900 Kč / pololetí (do 29. 1. 2020)
3420 Kč / na celý rok (do 17. 6. 2020)

Sleva 10% z celoroční úhrady nebo sourozenecká sleva 10% z pololetní úhrady. Slevy se nesčítají.

Více o lektorovi:
Kroužek připravuje a vede Ing. Karel Pohl, který se v oboru pohybuje více než 25 let – absolvent FEL ČVUT (obor výpočetní technika – projektování počítačů a sítí), s počítači a programováním začínal už na základní škole, působil jako správce systémů, bezpečnostní administrátor, manažer informační bezpečnosti, programátor, projektant hardwaru, konzultant či projektový manažer. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozvoje a integrace informačních technologií Řízení letového provozu ČR, s.p. Řadu let pracuje s dětmi jako vedoucí dětského oddílu, hlavní táborový vedoucí a lektor kroužků.

Přihláška níže nebo na recepci KC Zahrada.

Bližší informace o kurzu u lektora nebo na recepci KC Zahrada – telefon 271 910 246, email zahrada@kczahrada.cz

*/ Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se kurzy a kroužky nekonají.

Přihláška

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA

od pondělí do pátku 9.00-18.00
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 5 let.
Více info na www.rcbabocka.cz nebo na tel. 777 945 046

CHEER ACADEMY

Taneční a gymnastická škola pro roztleskávačky. Chcete, aby se Vaše dítě všestranně pohybově rozvíjelo, stalo se součástí úspěšného sportovního kolektivu, naučilo se kázni a zodpovědnosti? Pak zvolte cheerleading a naši taneční a gymnastickou školu pro roztleskávačky

Minnies 3-7 let: středa – 16:00-17:00
Cena tréninků: 1800,-Kč

Peewees 6-11 let: pondělí – 17:00-18:30 a středa – 17:00-19:00
Cena tréninků: 2600,-Kč

Více informací a přihlášky na www.cheeracademy.cz

AEROBIC & M-TEAM MODERN DANCE GROUP

Dance aerobic je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku a je dál obohacen o taneční prvky.

Úterý 17.00-18.00 děti 6-8 let, cena 850 Kč
Úterý 18.00-19.00 děti 9-12 let, cena 850 Kč
Středa 15.30-17.00 děti 12-14 let, cena 2300 Kč

Modern Dance Group: Základní taneční průprava, základy jazz dance, street dance, charleston a seznámení se s tancem jako specifickým pohybem těla.

Pátek 16.00-17.30, děti 14-17 let, cena 1200 Kč
Středa 17.00-18.30, děti 9-14 let, cena 1200 Kč

Více informací o kurzu na www.ddmjm.cz

TANEČNÍ ŠKOLA INDANCE

V Taneční škole InDance tančíme hlavně pro radost, proto není nutná dřívější taneční průprava.

úterý 16.00-17.00 1. taneční třída
úterý 17.00-18.00 předškolní A třída
čtvrtek 15.45-16.45 1. taneční třída
čtvrtek 16.45-17.45 předškolní B třída

Více informací na info@indance.cz a stránkách www.indance.cz

BALETNÍ ŠKOLA ATTITUDEBALLET

Attitude je nejen francouzský název pro krásnou baletní pózu, ale také v překladu znamená postoj, přístup. Přijďte poznat ten náš. Pro děti již od 4 let.

Minibalet: středa 16.45-17.30
Pliés (červení): čtvrtek 16.00-17.00
Battements (zelení): čtvrtek 17.00-18.00

Více informací na info@attitudeballet.cz a stránkách www.attitudeballet.cz

FOLKLÓRNÍ SOUBOR VRBINA

Zabýváme se zpracováním českého lidového umění – písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snažíme rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a jejich neopakovatelnou spontánnost.

  • tanečníci – chlapci a děvčata (i bez předchozí taneční průpravy)
    ve věku 7-12 let do souboru a ve věku 5-7 let do přípravky
  • zpěváci
  • muzikanti – housle, viola, klarinet, kontrabas, dudy ve věku 8-15 let (zvládnutí základní techniky hry na nástroj podmínkou)

Kurzy každé pondělí 17.00-18.30 v KC Zahrada

Kontakt: Tel. 737 311 759 – Martina Krajská, email: vrbina@vrbina.cz
www.vrbina.cz

* Během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin se naše pravidelné kurzy nekonají!

Školní rok 2019/2020

Zaškrtněte jednu z možností
Celý školní rokPololetí10 vstupů

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA KURZU

KORESPONDENČNÍ ADRESA

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (u nezletilých osob)

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím
Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz