Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Místo konání: pochozí zóna u metra Háje 

Šestá, poslední výstava projektu Fotografie pro vás, realizovaného Kulturním Jižním Městem o. p. s, městskou částí Praha 11 ve spolupráci se Svazem českých fotografů, z. s., a Národním archivem ČR. Snahou tohoto projektu je představit fotografii mimo galerie, ale zároveň ji oprostit od reklamní a agitační prázdnosti. 

Vystavené fotografie, pocházejí většinou ze sbírkového fondu Svazu českých fotografů zahrnujícího více než 12 tisíc fotografií současných i dřívějších autorů, profesionálů i amatérů, uloženého v Národním archivu ČR. 

Spojují neopakovatelnost zobrazené skutečnosti s osobním přístupem autorů, jejich hodnocením, prožitkem, emocemi. Pouhá paměť nestačí na rychlé přeměny a právě tady je fotografie ideálním pomocníkem, nástrojem, partnerem historie. Dokáže často zachytit, co by stálo mnoho slov. 

Výběr si neklade nárok na úplnost představených dějů a osobností, ani se nesnaží je interpretovat jinak než obrazem. Skládá živý obrazový příběh rozmanitosti života a postojů od historie po současnost. 

Fotografické svědectví této výstavy připomíná revoluční atmosféru roku 1989, jednotlivé akce a protiakce, improvizované vzkazy a plakáty, ale především náladu a pocity lidí. Tváře na fotografiích vyjadřují výjimečnost situace, naplnění dlouhodobých očekávání, uvolnění a sounáležitost. Hodnoty, které po letech bývají zapomínány. Fotografové zachytili hlavní aktéry revoluce, neznámé i známé osobnosti, ale především pro paměť budoucích generací vzrušení a nadšení okamžiku, náhle pocítěnou i zažitou volnost a svobodu, které je dobré si připomínat. 

Každá z výstav nahlíží i do fotografické paměti městské části Praha 11. 

Věříme, že vás fotografie zaujmou, potěší a třeba také pobídnou k vlastnímu fotografování, dokumentaci naší současnosti.