Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Fotografie pro vás (Mezníky historie rok 1968 a 1969)

Pár kroků od stanice metra Háje vznikla galerie v otevřeném prostoru, kde se volně dýchá i 
pohybuje. Výstava
Fotografie pro vás je zdarma a přístupná v jakékoli denní době. Každý
měsíc přináší nové téma.


Říjnová výstava se věnuje krátkému období
potlačení tzv. Pražského jara demokratizačního
procesu spojeného s politickým uvolněním, ekonomickými reformami a obrodou kulturní

scény
okupací Československa vojsky Sovětského svazu a dalších socialistických zemí.
Připomíná spontánní protesty občanů
vrcholící průvodem po upálení Jana Palacha a 
potlačené nástupem „normalizace“.


Čtvrtá výstava projektu Fotografie pro vás, realizovaného Kulturním Jižním Městem o.p.s ,

městskou částí Praha 11 ve spolupráci se Svazem českých fotografů, z.s., a Národním

ar
chivem ČR. Snahou tohoto projektu je představit fotografii mimo galerie, ale zároveň ji
oprostit od reklamní a agitační prázdnosti.


Vystavené fotografie, pocházejí většinou ze sbírkového fondu Svazu českých fotografů

zahrnujícího více než 12 tisíc fotogra
fií současných i dřívějších autorů, profesionálů i 
amatérů, uloženého v Národním archivu ČR.


Spojují neopakovatelnost zobrazené skutečnosti s osobním přístupem autorů, jejich

hodnocením, prožitkem, emocemi. Pouhá paměť nestačí na rychlé přeměny a právě ta
dy je
fotografie ideálním pomocníkem, nástrojem, partnerem historie. Dokáže často zachytit, co by

stálo mnoho slov.


Výběr si neklade nárok na úplnost představených dějů a osobností, ani se nesnaží je

interpretovat jinak než obrazem. Skládá živý obrazový p
říběh rozmanitosti života a postojů od
historie po současnost.


Každá z výstav nahlédne i do fotografické paměti městské části Praha 11.


Věříme, že vás fotografie zaujmou, potěší a třeba také pobídnou k vlastnímu fotografování,

dokumentaci naší současnost
i.

Vstup zdarma