Program pro školní družiny a 1. stupeň ZŠ

||Program pro školní družiny a 1. stupeň ZŠ
Program pro školní družiny a 1. stupeň ZŠ2019-01-07T10:35:47+00:00

Téma Karel IV.

Pohádka Turnaj krále Karla

Pohádka vznikla k výročí 700 let od narození Karla IV.
Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých disciplínách a tak odhalíte neznámou tvář Karla IV. Jaký vlastně Karel IV. byl? Byl jako my nebo byl něčím jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do školy, a co se tam vlastně učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl Karel IV. nějakou? Jaký plán měl s českou zemí? A co vy…, stali byste se také králem a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval.

Děje se v místě školy nbo v KC Zahrada.

Vhodné jako doplněk výuky prvouky, vlastivědy, dějepisu nebo výtvarné výchovy. Vhodné pro 1. i 2. stupeň, vždy jedna třída samostatně.

Časová dotace: 45 minut
Cena: 50Kč/žák

Ve spolupráci s damuza.cz
Vhodné pro děti od 6 let (předškoláci, 1.–3. třída).

Pouť za Karlem IV.

POHYBOVĚ-LITERÁRNÍ DÍLNA
Dílna jako interaktivní divadelní pouť. Na společné cestě do doby Karla IV. projdeme tržištěm s řemeslníky, zastavíme se u dětí a jejich her a vyrobíme si hračku, doslova se přimotáme ke královskému dvoru a jedné velké slavnosti, nahlédneme do listin panovníka a zkusíme se vžít do jeho role při budování říše a stavbě města pražského. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a inspirativní listy pro pedagogy.

Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky prvouky, vlastivědy, dějepisu, čtení a literatury nebo tělesné výchovy.
Vhodné pro děti, 2.–5. třída, vždy jedna třída samostatně.

Lektorka: MgA. Hana Strejčková, Dis. a Karel IV. (loutkový) – absolventka DAMU (dramaturgie-režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo) a také scénografického ateliéru Laboratoire d‘Etude du Mouvement na téže škole. Členka sdružení pro tvořivou dramatiku. Kmenový pedagog Budilovy divadelní školy.

Výtvarné dílny na téma Karel IV.

Koruna Karla IV. (výrobek z tenkého kartonu, zpracování pomocí disperzních barev, stříhání, barvení, lepení)
Keramická kachlička s podobiznou Karla IV. (materiál – keramická vypalovací hlína)
Keramické medaile (materiál – keramická vypalovací hlína*)
*Keramické výrobky musí projít procesem schnutí a vypálení v keramické peci.
K autorům se vrátí přibližně za týden.

Děje se v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky prvouky, vlastivědy, dějepisu nebo výtvarné výchovy.
Vhodné pro 1. i 2. stupeň, vždy jedna třída samostatně.
Lektorka: Ilona Němcová (lektorka výtvarných kurzů KC Zahrada).

Téma Jan Hus a Husitství

Jan Hus a husitství v audiovizuální tvorbě

DĚJEPISNÁ DÍLNA

Lektor při výukové hodině využívá multimediální  výukový  materiál, který pracuje s ukázkami ze dvou filmů natočených o Janu Husovi (Vávrův film z roku 1954 a Svobodův film z roku 2015). Materiál je zpracován v duchu metod kritického myšlení  a vede  žáky  a studenty ke  kritickému zhodnocení prezentovaných  audiovizuálních  ukázek.  Tato  forma  žáky  a studenty  baví  a zaujme  je.
Zasadí si osobnost Jana Husa do kontextu doby, snaží se analyzovat jeho motivy, kladou si otázky, jak by se v jeho situaci sami zachovali. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a metodické listy pro pedagogy.

Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako ekvivalent příslušné výukové hodiny dějepisu na téma Jan Hus a husitství.
Vhodné  pro  oba  stupně  ZŠ  i střední  školy  (výuková  lekce  je  diferencována  dle věku žáka/studenta), vždy jedna třída samostatně.
Ve spolupráci s Českou školou bez hranic www.csbh.cz

Lektor: Mgr. Jan Lorenc, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Hradec králové, obor učitelství (dějepis, hudební výchova).

Časová dotace: 45 minut
Cena: 50Kč/žák

Téma: 1. světová válka

Generál Pellé

VÝTVARNĚ-DĚJEPISNÁ DÍLNA

Víte, že Pelléova vila v Dejvicích a stejnojmenná ulice nesou jméno po francouzském generálovi, který se v roce 1919 stal prvním velitelem československé armády nového státu, tedy Československa? Tento statečný voják, diplomat a stratég, který se vyznamenal na bojištích první světové války, miloval také umění a jeho staromládenectví ukončil sňatek s Češkou Járou Braunerovou, neteří české malířky Zdeny Braunerové. V dílně se žáci v základních bodech seznámí s historií první světové války a vzniku Československa a to na příkladu cizince pro českou veřejnost jen málo známého. Ve výtvarné dílně budou mít možnost pomocí různých výtvarných technik ztvárnit témata jako hrdinství, vztah k vlasti, diplomacie. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a metodické listy pro pedagogy.

Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky dějepisu (téma První světová válka a vznik Československa) a výtvarné výchovy.

Vhodné pro oba stupně ZŠ i střední školy (materiál je diferencován dle věku žáka/studenta), vždy jedna třída samostatně. Ve spolupráci s Českou školou bez hranic www.csbh.cz. Lektorka: Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka a arteterapeutka (www.logarte.cz),
magisterské studium v oboru speciální pedagogika a výtvarná výchova, Masarykova
univerzita v Brně.

Časová dotace: 90 minut

Tato dílna je v období září až prosinec 2016 zcela zdarma.
Včasná rezervace nutná!

Výtvarnící v československých legiích

VÝTVARNÁ DÍLNA

Projekt Výtvarníci v československých legiích přibližuje žákům a studentům významnou kapitolu dějin zahraničních Čechů, období prvního odboje a budování samostatného československého státu. Vykresluje výjimečné osudy deseti vybraných umělců (O. Brázda, K. Cipra, A. M. Číla, E. Filla, O. Gutfreund, F. Kupka, F. Mička, F. Parolek, V. Preissig, J. A. Zeyer), z nichž většina žila v zahraničí již před válkou a po jejím vypuknutí neváhala využít historické příležitosti a zapojila se do boje za československou samostatnost. Jejich angažovanost nebyla jen na bojišti, ale jejich propagační, organizační a politická práce v zázemí byla stejně důležitá. Pomáhali organizovat zahraniční odboj, budovali zahraniční politická zastoupení, navrhovali prapory, válečná vyznamenání, odznaky a agitační plakáty. Legionářská malířská díla, vzniklá přímo na frontě nebo v zajetí, mají dodnes velikou historickou výpovědní hodnotu. Žáci se ve výtvarné dílně inspirují tvorbou těchto umělců a zároveň se nenásilnou formou dozvědí něco z nedávné, ale přesto někdy poněkud opomíjené, historie. Součástí dílny jsou pracovní listy pro žáky a metodické listy pro pedagogy. Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky dějepisu (téma První světová válka a vznik Československa) a výtvarné výchovy.

Vhodné pro oba stupně ZŠ i střední školy (dílna je diferencován dle věku žáka/studenta), vždy jedna třída samostatně. Ve spolupráci s Českou školou bez hranic www.csbh.cz.
Lektorka: Ilona Němcová (lektorka výtvarných kurzů KC Zahrada).

Časová dotace: 90 minut
Cena: 50 Kč/žák

Téma: 2. světová válka

Od Madlenky k Madle

„Nesoudíme zlo, ukazujeme cestu dobra ve zlé době.“ Emotivně laděná inscenace Od Madlenky k Madle formou předmětového a pohybového
divadla zpracovává téma dítě a válka. Rozvíjí každodenní situace na dlouhé cestě, ve kterých se navzdory všude panujícímu zlu, odkrývá solidarita, tolerance a naděje. Připomíná vypjaté období našich dějin skrze příběh hlavní holčičky a jejích dvou sourozenců. Příběh, inspirovaný skutečností a také literární předlohou, začíná ve chvíli, kdy maminka před nepřítelem ukryje svoje půlroční miminko. Tvoří a hrají Hana Strejčková a Vendula Burger (obě mj. absolventky Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži).

Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky dějepisu. Premiéra v listopadu 2016.
Pro děti od 10 let.

Časová dotace: 60 minut

Cena: 50 Kč/žák

Pohybově-zážitková dílna Dech

Dech je tak samozřejmý, že si jej většinu dne neuvědomujeme. A přitom správné dýchání ovlivňuje kvalitu našeho života. Jak dýchat? A jaké s dechem vznikají souvislosti? Můžeme se naučit uvědomovat si dech? Pro žáky jsou připraveny pracovní listy, pro pedagogy inspirativní materiály.

Lektorky: Hana Strejčková, Barbora a Ludmila Ješutovy.
Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky tělesné či hudební výchovy.
Pro děti od předškolních MŠ do 6. tříd, pro jednu až dvě třídy dohromady.
Lektorka: MgA. Hana Strejčková, Dis.

Časová dotace: 1 nebo 2 vyučovací hodiny

Cena: 50 Kč/žák

Pohybově-divadelní dílna

Dech je tak samozřejmý, že si jej většinu dne neuvědomujeme. A přitom správné dýchání ovlivňuje kvalitu našeho života. Jak dýchat? A jaké s dechem vznikají souvislosti? Můžeme se naučit uvědomovat si dech? Pro žáky jsou připraveny pracovní listy, pro pedagogy inspirativní materiály.

Lektorky: Hana Strejčková, Barbora a Ludmila Ješutovy
Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada. Vhodné jako doplněk výuky tělesné či hudební výchovy.
Pro děti od předškolních MŠ do 6. tříd, pro jednu až dvě třídy dohromady.
Lektorka: MgA. Hana Strejčková, Dis.

Časová dotace: 1-2 vyučovací hodiny, ideálně pro každou třídu zvlášť

Cena: 50 Kč/žák

Komunikační dílna

Praktická hodina opírající se o francouzskou metodu pedagoga Jacquese Lecoqa, která rozvíjí fyzické jednání, gesta a postoje. Zaměřuje se na důležitost vzdálenosti a shrnuje zásadní poznatky o komunikaci. V rámci lekce se od kolektivních cvičení dostáváme k modelovým situacím a hrám ve skupinách až k individuálnímu projevu. Po dohodě s pedagogem mohou být zahrnuty i videoukázky. Cyklus lekcí byl úspěšně realizován na základních školách již ve školním roce 2015/16.

Lektorky: Hana Strejčková a Barbora a Ludmila Ješutovy.
Děje se v místě školy nebo v KC Zahrada.
Vhodné jako doplněk učiva společenských věd. Pro žáky 8. a 9. tříd a studenty středních škol.
Lektorka: MgA. Hana Strejčková, absolventka DAMU (dramaturgie-režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo) a také scénografického ateliéru Laboratoire d‘Etude du Mouvement na téže škole. Členka sdružení pro tvořivou dramatiku. Kmenový pedagog Budilovy divadelní školy.

Časová dotace: 1-2 vyučovací hodiny, vždy 1 třída samostatně

Cena: 30 Kč/žák

KULTURNÍ CENTRUM ZAHRADA uvádí pravidelně středeční odpolední pohádky. Rádi zařídíme i dílny, divadelní představení nebo koncerty podle vašeho přání, na vámi vybrané téma, v termínu, který vám bude vyhovovat.

 

KONTAKT pro objednání:

Divadlo pro děti: Barbora Adolfová, barbora.adolfova@kczahrada.cz
Dílny: Ivana Jirovská, ivana.jirovska@kczahrada.cz

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumín
Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz