Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený

||Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Načítám Akce

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE

Jaroslav Svěcený – housle a spoluprůvodce večera
Lubomír Brabec – kytara
Zdeňka Žádníková Volencová – průvodce večera, autorské verše
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr

Úvodní koncert letošního ročníku bude patřit zakladateli festivalu Tóny Chodovské tvrze Jaroslavu Svěcenému, známému kytaristovi Lubomíru Brabcovi, herečce Dejvického divadla Zdeňce Žádníkové Volencové a špičkovým komorním hráčům orchestru Virtuosi Pragenses. Krásnými a originálními emocemi nabitý večer nabídne hudbu Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a Fritze Kreislera, včetně poutavého komentáře a autorských veršů.

Navštivte také
www.chodovskatvrz.cz